top of page
Image by Simon Rae

הקשבה הקשבה במשפחה

ידיעת השפה אינה מבטיחה תקשורת.

תקשורת תיצור חיבור ואמון.

עלינו ההורים ליזום שיחות,להיות  100%  קשובים. 

מאמר שלי שכתבתי.

bottom of page