_edited.jpg

לחיבוק יש אפקט מרפא הוא נותן

תמיכה פסיכולוגית ורגשית ומהווה

אפקט הגנה נפשי יעיל גם נגד וירוסים

כשאנחנו בלחץ וחוסר אונים, זה הזמן לחבק להתחבק, עם בני המשפחה

 !!! אתם חייבים לקרוא את המחקר על חיבוקים