top of page

משחקי קלפים

על הקלפים

ערכת קלפים של רעיונות חינוכיים לחיבור בין הורים וילדיהם לשיחה, לחשיבה ולפעילות משפחתית.

מטרות הפעילות:

 - לעשות פסק זמן לשיחה ולחשיבה משפחתית.

 - לשפר את התקשורת במשפחה ולצבור חוויות משפחתיות ערכיות.

 - לשפר את האווירה המשפחתית.

 - לעודד את ההורים ואת הילדים לשוחח בדרך חווייתית בעזרת מילים, דמיון, אומנות ורגש.

bottom of page